หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์ / กิจกรรมและเอกสารนำเสนอ : ภาพวีดีโอบริษัท
Print This Email This
 
ภาพวีดีโอบริษัท
 
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ประจำปี 2560
วันที่: 20 กันยายน 2560

เวลา: 01:02:49 นาที

 
 
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
วันที่: 27 เมษายน 2560

เวลา: 01:27:29 นาที

 
 
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ประจำปี 2559
วันที่: 21 มีนาคม 2560

เวลา: 01:13:20 นาที

 
 
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ประจำไตรมาส 2 ปี 2559
วันที่: 07 กันยายน 2559

เวลา: 01:03:04 นาที

 
 
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
วันที่: 22 เมษายน 2559

เวลา: 01:29:28 นาที

 
 
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ประจำปี 2558
วันที่: 28 มีนาคม 2559

เวลา: 59:06 นาที

 
 
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ประจำไตรมาส 2 ปี 2558
วันที่: 25 สิงหาคม 2558

เวลา: 35:33 นาที

 
 
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558
วันที่: 24 เมษายน 2558

เวลา: 01:21:14 นาที

 
 
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ประจำปี 2557
วันที่: 26 มีนาคม 2558

เวลา: 01:03:27 นาที

 
 
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ประจำไตรมาส 2 ปี 2557
วันที่: 21 สิงหาคม 2557

เวลา: 46:16 นาที

 
 
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ประจำปี 2556
วันที่: 20 มีนาคม 2557

เวลา: 46:47 นาที

 
 
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ประจำไตรมาส 2 ปี 2556
วันที่: 02 กันยายน 2556

เวลา: 01:01:51 นาที

 
 
เปิดมุมมองธุรกิจ เตรียมพร้อมสู่ประชาคมอาเซี่ยน
วันที่: 21 เมษายน 2556

เวลา: 30:04 นาที

 
 
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556
วันที่: 17 เมษายน 2556

เวลา: 02:18:34 นาที

 
 
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ประจำปี 2555
วันที่: 11 มีนาคม 2556

เวลา: 57:46 นาที

 
 
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ประจำไตรมาส 3 ปี 2555
วันที่: 08 พฤศจิกายน 2555

เวลา: 01:05:05 นาที

 
 
PPS: พิธีเปิด "การซื้อขายทรัพย์วันแรกในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ"
วันที่: 26 กันยนยน 2555
เวลา: 00:18:55 นาที
 
 
PPS: วีดีโอแนะนำบริษัท
วันที่: 9 กันยายน 2557
เวลา: 00:05:26 นาที