หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์ / ข้อมูลราคาหลักทรัพย์ : กราฟราคาหลักทรัพย์
Print This Email This
 
กราฟราคาหลักทรัพย์
ชื่อย่อหุ้น: PPS ราคาล่าสุด: 1.49
สกุลเงิน: THB ปริมาณซื้อขาย (หุ้น): 6,363,900
เปลี่ยนแปลง -0.03 ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น): 1.49 / 441,200
% เปลี่ยนแปลง -1.97% ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น): 1.50 / 574,100
วันก่อนหน้า: 1.52 ราคาเปิด: 1.52
ช่วงราคาระหว่างวัน: 1.48 - 1.53 ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์: 0.69 - 1.82
ปรับปรุงเมื่อ: 25 กรกฎาคม 2560 (15:33)

 

Chart Type