หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์
บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “PPS”) เป็นหนึ่งในบริษัทชั้นนำของไทยที่ให้บริการด้านวิชาชีพ วิศวกรรม สถาปัตยกรรม และงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างอย่างครบวงจร ด้วยประสบการณ์การทำงานอันยาวนาน PPS ยึดมั่นในคำขวัญองค์กรที่ว่า “คุ้มค่าคู่ควร ต่อการไว้วางใจ” หรือ “Trustworthy project manager” และสัญญาว่าจะส่งมอบความสำเร็จให้กับลูกค้าทุกรายของ PPS
ชื่อย่อหุ้น:  PPS
ราคาล่าสุด:  1.57
เปลี่ยนแปลง (%):  -0.02 (-1.26% )
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น):  8,842,700
ปรับปรุงเมื่อ: 28 เม.ย. 2560 (16:40)
รายงานประจำปี 2559
งบการเงินประจำปี 2559
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ประจำปี 2559

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 2559
แบบฟอร์มแสดงความจำนงการใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (PPS-W1) ขนาดไฟล์: 108 KB