หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์ / สอบถามข้อมูลนักลงทุน : ชุดเอกสารสำหรับดาวน์โหลด
Print This Email This
 
ชุดเอกสารสำหรับดาวน์โหลด

เอกสารสำหรับปี 2559 2558 2557
รายงานประจำปี ประจำปี 2559 ประจำปี 2558 ประจำปี 2557
แบบฟอร์ม 56-1 ประจำปี 2559 ประจำปี 2558 ประจำปี 2557
งบการเงิน
Q1 Q2 Q3 FY
Q1 Q2 Q3 FY
Q1 Q2 Q3 FY
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน
Q2 FY
Q2 FY
Q2 FY
นโยบายการกำกับดูแลกิจการ 2557
ข้อกำหนดเกี่ยวกับจริยธรรมธุรกิจ และคู่มือจรรยาบรรณ 2557
ดาวน์โหลดทั้งหมด
ขนาดไฟล์ที่เลือกทั้งหมด (บีบอัดไฟล์)     MB