หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์ / ข้อมูลนักวิเคราะห์ : ติดต่อนักวิเคราะห์
Print This Email This
 
ติดต่อนักวิเคราะห์
บริษัท ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง/ฝ่าย
Thai stock website Paul A. Renaud. owner and publisher of Thaistocks.com
FSS คุณสมภพ กีระสุนทรพงษ์ President
คุณกัญญารัตน์ ประพิณวณิชย์ Senior Executive Vice President / Investment Banking
คุณทรงกลด วงศ์ไชย Vice President / Research
คุณภควัฒน์ ตุลยนิติกุล Analyst / Investment Banking
CNS คุณสมะนันท์ ผลสมบูรณ์โชค Analyst
คุณปัญจพล อาจาริยานนท์ Analyst
PST คุณดนัย ตุลายาพิศิษฐ์ชัย Research
คุณรักผไท ณรงค์ศักดิ์ Research
คุณธนกร เหล่าตรงจริง Investment Banking
KGI คุณนายศุภวิทย์ ดวงรัตนฉายา Investment Banking
คุณนายฐิติคม สมวงษ์ศิริ Research