หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์
บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “PPS”) เป็นหนึ่งในบริษัทชั้นนำของไทยที่ให้บริการด้านวิชาชีพ วิศวกรรม สถาปัตยกรรม และงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างอย่างครบวงจร ด้วยประสบการณ์การทำงานอันยาวนาน PPS ยึดมั่นในคำขวัญองค์กรที่ว่า “คุ้มค่าคู่ควร ต่อการไว้วางใจ” หรือ “Trustworthy project manager” และสัญญาว่าจะส่งมอบความสำเร็จให้กับลูกค้าทุกรายของ PPS
ชื่อย่อหุ้น:  PPS
ราคาล่าสุด:  1.45
เปลี่ยนแปลง (%): +0.01 (0.69%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น):  9,148,100
ปรับปรุงเมื่อ: 01 ก.ย. 2557 (16:35)
รายงานประจำปี 2556
งบการเงินประจำไตรมาสที่ 2 ปี 2557
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ประจำไตรมาส 2 ปี 2557