หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์
บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “PPS”) เป็นหนึ่งในบริษัทชั้นนำของไทยที่ให้บริการด้านวิชาชีพ วิศวกรรม สถาปัตยกรรม และงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างอย่างครบวงจร ด้วยประสบการณ์การทำงานอันยาวนาน PPS ยึดมั่นในคำขวัญองค์กรที่ว่า “คุ้มค่าคู่ควร ต่อการไว้วางใจ” หรือ “Trustworthy project manager” และสัญญาว่าจะส่งมอบความสำเร็จให้กับลูกค้าทุกรายของ PPS
ชื่อย่อหุ้น:  PPS
ราคาล่าสุด:  1.32
เปลี่ยนแปลง (%): -0.06 (-4.35%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น):  2,569,900
ปรับปรุงเมื่อ: 31 ก.ค. 2557 (16:21)
รายงานประจำปี 2556
งบการเงินประจำไตรมาสที่ 1 ปี 2557
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557